Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant Ciels ( Đoan Phong :33 )Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 10 Deviations 378 Comments 2,032 Pageviews
×

Donate

Tetpesilp has started a donation pool!
389 / 1,000
Donate if you like
Kết quả hình ảnh cho anime cucheo gif
Kết quả hình ảnh cho anime cucheo gif
Kết quả hình ảnh cho anime cucheo gif

You must be logged in to donate.

Activity


Get Out My Life
Credit : All in my fav
- Eli-chi 😘😘 My fav char mà cái bìa nó lại...
- Hình như topaz quá đà r...
Loading...
- I'm Comback 😘😘
- Có ai nhớ tớ không??

Journal

No journal entries yet.

deviantID

Tetpesilp's Profile Picture
Tetpesilp
Ciels ( Đoan Phong :33 )
Vietnam

Watchers

Comments


Add a Comment:
 
:icondkujinl:
DKujinl Featured By Owner Jul 9, 2017
Cảm ơn đã watch cho tớ :'> 
Reply
:icontetpesilp:
Tetpesilp Featured By Owner Jul 10, 2017
- Không có gì =)
- Art cậu đẹp nên tớ watch thôi :33
Reply
:iconrihana-rist:
Rihana-Rist Featured By Owner Apr 6, 2017  Student Artist
Ghé m lâu ngày qué :v
Reply
:icontetpesilp:
Tetpesilp Featured By Owner Jul 9, 2017
- Thanks m! :33 t off lâu quá r
Reply
:iconrihana-rist:
Rihana-Rist Featured By Owner Jul 9, 2017  Student Artist
Lâu thiệt :'v
Reply
:icontetpesilp:
Tetpesilp Featured By Owner Jul 10, 2017
- Ừm
Reply
:iconat-yomiko:
AT-Yomiko Featured By Owner Jan 25, 2017  Student Interface Designer
- Làm quen ?
- Nếu được thì watch back cho tớ được không ?
Reply
:icontetpesilp:
Tetpesilp Featured By Owner Feb 1, 2017
- Oke!! Tớ sẽ watch back cậu nhưng phải chờ Tới tối!!
- Tớ là Kat, mời cậu !
Reply
:iconat-yomiko:
AT-Yomiko Featured By Owner Feb 2, 2017  Student Interface Designer
- Ân cậu <3
- Tớ là Ami . Xưng ?
Reply
:icontetpesilp:
Tetpesilp Featured By Owner Feb 3, 2017
- Mày-tao?
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: